Haringey Neighbourhood Watch logo
,
Home | About | News | Crime | Crime Prevention | Links | Contact
Neighbourhood Watch - Lietuviškai

Neighbourhood Watch (Kaimynystės Žvalgyba)

Neighbourhood Watch tai schema skirta žmonėm dirbti kartu kaip viena komanda. Kiekvienas gali prisijungti prie šios schemos, ir vaidinti joje savo vaidmenį. Dirbant kartu Jūs galite padėti savo kaimynystei tapti saugesne ir malonesne vieta gyventi bei dirbti. Policija, miesto taryba, ir kitos bendruomenės įstaigos, visi remia Neighbourhood Watch schemą.

Taip pat Neighbourhood Watch schema duoda galimybę žmonėm kaimynystėse susiburti kartu ir tarpusavyje palaikyti draugiškus ryšius. Žmonės, kurie palaiko ryšius su savo kaimynais ir prižiūri vienas už kitą, skatina stipresnį bendruomenės susijungimą. Ši schema leidžia visai bendruomenei susijungti kartu, ir kartu spręsti vietines problemas.

Jauni, seni, ir lengvai pažeidžiami yra labiausiai susirūpinę dėl nusikalstamumo savo vietovėse. Įskaitant juos į mūsų pastangas, mes galime padaryti mūsų kaimynystes saugesnes, pranešdami jiems apie įvykius ir padėdami jiem jaustis mažiau susirūpinusiais.

Prisijungiant prie schemos, ar pradėti savąja, Jūs gaunate galimybę vaidinti esmini vaidmenį savo bendruomenėje. Tai leis Jums prisijungti prie kovos su nusikaltimais kaip vagystės, nemalonumais kaip vandalizmas ir grafiti. Jūs taip pat turėsite galimybę išreikšti savo nuomonę, kad pagerinti aplinką, pavyzdžiui, gatvių apšvietimas, arba trūkumas veiklos užsiėmimo jaunimui. Rezultatas bus tai ko mes visi norėtume... Geresnės gyvenimo sąlygos kiekvienam iš mūsų.

 

Neighbourhood Watch in other languages
Français, Español, Italiano,Türkçe, Lietuvių, Polski, Русский, 在中國, Soomaali, Pañjābī, Bengali, Gujǎrātī
©2007 Haringey Neighbourhood Watch

Haringey Neighbourhood Watch is working in association with Metropolitan Police
Metropolitan Police
created by Denis Sazonov